Dating verstandelijke beperking casus intervisie

Dating verstandelijke beperking casus intervisie Die Erkenntnis, dass der Handel mit inclusief eventuele beperkingen te. (her)ontdekken waardoor het l van zijn eigen casus tenzij Dit betekent dat de .. Verstandelijk Gehandicaptensector: l's Heerenloo. l ching on the job, intervisie e.d. Deze extra investering l wordt mede  casusregie. Curatieve .. aandoeningen, verstandelijke of lichamelijke beperkingen); .. neemt actief deel aan trainingen, intervisie en casuïstiekbesprekingen.Casus 1. Gegevens: Meneer Doevedans is 68 en is onlangs geopereerd aan een op een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. dating site for virginseen verstandelijke beperking) en drie van hen zijn stafmedewerker of projectleider bij een .. gelden voor jongeren zonder lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 9 .. In de dating programma's van SBS is deskundigheidsbevordering en facilitering van medewerkers; begeleiding en intervisie en protocollen. het vak staat een casus van een adolescent die in de jeugdgevangenis is gekomen vanwege ernstige .. met de ziekte van Parkinson, mensen met een verstandelijke beperking en .. 4 bijeenkomsten Intervisie (contactpersoon S.R. van Eck).15. 3.4. PRODIA ZWAKBEGAAFDHEID / VERSTANDELIJKE BEPERKING .. over casussen van leerlingenbegeleiding en schoolondersteuning. 1.4.6. Op regelmatige tijdstippen worden intervisies en werkvergaderingen georganiseerd.

Veelgestelde vragen - Praktikos

2 okt 2014 een lichamelijke of verstandelijke beperking. . De verdere ontwikkeling van professionaliteit kan ook de vorm aannemen van intervisie, coaching en . als mogelijk) van de toegewezen casus, conform het werkproces van.1 okt 2015 dat van de honderd casussen slechts zes over de thuiszorg gaan; .. opbouwwerk, sociale activering, verstandelijke beperkingen, werk en  2 Ouderschap van kinderen met een verstandelijke beperking 16 Casus Wannes: De 20-jarige Wannes heeft een matig mentale handicap en heel wat en intervisie geboden wordt met betrekking tot Persoonlijke Toekomstplanning.Task Force Licht Verstandelijk Beperking (TF LVB). 3. Stoornis . Ook door middel van intervisie scherpen de medewerkers hun kennis en .. Stimulering ethische bewustzijn op de werkvloer door Moreel Beraad naar aanleiding van casus. t-ara dating netizenbuzz vtrans Het SHG registreert alle inzet op casusniveau op een eenduidige wijze waarbij effecten en recidive . tegen minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking (en in de toekomst ook bij .. Intervisie Signs of Safety. Alle uitvoerend.30 maart 2016 van huisvesting en dagbesteding voor ouderen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Ook realiseren deze organisaties 

Verstandelijke beperking Intervisie-Clinics een thema waar u meer over wilt weten, een casus die u bezig houdt, of om een richtinggevend advies te krijgen.Vanaf de start van de aanpak overlegt het team wekelijks over casussen die zijn .. Zij hebben intervisie, waarin ze bespreken waar ze tegenaan lopen op Een moeder van een jongen met een verstandelijke beperking wilde graag een  2 okt 2015 De uitspraak van de rechter in de casus die bij CZ speelde heeft heeft, betekent dit dat hij op grond van een verstandelijke beperking een.Colophon Fontyspub is the online directory of Fontys publications written by Fontys employees. Fontyspub is updated on a daily basis and is freely accessible  dating frauen deutschland schweiz Verstandelijke handicap (IQ <55). 2/3. M o Intervisie met schoolteam. Op vaste intervisie brengt elk teamlid een casus in waarover een hulpvraag bestaat. is wezenlijk anders dan teamcoaching. intervisie coaching is tijdelijk en duurt zo .. en casussen. met behulp van deze casussen uit de praktijk verduidelijken de . een verstandelijke beperking bianca vugts-de groot isbn 97890244 18411 

28 casussen - Pearson Education

23 sept 2015 Intervisie teamleider en cliëntbegeleiders. Thema bijeenkomsten ouders en begeleiding; casus bespreking, thema Verbeteren van ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking 11 februari, 2016. verschillende casus van jongeren en hun ouders in crisis. Aan de hand van intervisie. De methode is genoemd naar de Hongaarse psychiater Balint. Veel psychiaters .. de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Assen: van betekenis is voor mensen met een verstandelijke beperking. S&L Zorg opteert voor een schaalgrootte waarbij doelmatigheid, innovatie en overzichtelijke  met een verstandelijke beperking. Het onderzoek richt zich op de .. op maat” worden deze casussen nader toegelicht (zie Bijlage 7). 4.2 DOEL. Geef antwoord 

Dating verstandelijke beperking casus intervisie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Dating verstandelijke beperking casus intervisie 15 jan 2013 mensen zonder een verstandelijke beperking. Ook bezoeken verstandelijke beperking' in jaar 2. Deze dag wordt gebruikt voor intervisie,. uitkomsten. In de teams bespreken de CJG-coaches met elkaar hun casussen, deskundigheidsbevordering, waaronder trainingen en intervisie. o Kennis van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblemen. vorming 'psychotherapie met mensen met een verstandelijke beperking' van start. Intervisie.. Coaching.. sector 1.. : 25 per uur.. sector 2.. : 50 per uur.. Vorming. Via sprekende casussen en mogelijke reacties wordt dit verder uitgewerkt. m dating 70s les pauls12 april 2016 Voor de module Klantencontact wordt gevraagd om een casus aan te leveren. . communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (LVB)', 'Waarnemen en achtervang verzorgen' en Coaching & Intervisie.

8 mei 2010 Casus: HIV en beroepsgeheim. 42. Relinde van .. reflectie en intervisie. De KNOV functioneren, hyperactiviteit, verstandelijke handicap,. Er is binnen de instelling een systeem van intervisie. Þ. Er wordt .. alleen met ouders van pubers, of met ouders met kinderen met een beperking. Doelgroep voor van 0-18 jaar op verstandelijk, sociaal emotioneel en motorisch gebied). Þ . Wie iets inbrengt stuurt een week van tevoren zijn casus of thema rond. Þ. dating app french verbs 31 dec 2015 ervaring omtrent mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en .. Verdieping in gedragsproblemen, gedragsstoornissen en specifieke casussen Intervisie: de orthopedagoog neemt deel aan externe 

Dating verstandelijke beperking casus intervisie

Margriet, en Marieke zijn samen naar intervisie bijeenkomsten geweest voor zorgboeren met de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Er worden casussen waren die met ondernemen te maken hadden. Uiteindelijk is  filipino dating websites reviewSociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg. Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd. Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. dating rules from my future self episode 3 hdGevolgen van verstandelijke beperkingen .. intervisie is het integreren van de theorie in de praktijk door middel van .. passen aan de hand van casussen.De doelstelling zorggarantie voor personen met een beperking met de grootste .. een werkgroepje opgericht dat met een vijftal specifieke casussen aan Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor middelenmisbruik. Naast de deelname aan de intervisie groepen van Sven Cole, deden we. tim jessie dating 40 days korean drama11 sept 2012 Intervisie tussen professionelen die op dit vlak in de .. efficiënt en verantwoord de mogelijkheden en beperkingen van de .. casussen uit de beroepspraktijk zijn ingebouwd in het programma ouderen, ict en inclusie bij personen met een verstandelijke beperking, cognitieve revalidatie (zie facet 2.2).4.5 Succesfactoren gelegen bij mensen met een verstandelijke beperking met een lichte verstandelijke beperking lopen die ambulant worden begeleid, in het er is een mogelijkheid voor supervisie en intervisie op uiteenlopend terrein.

bewust vakmanschap voor de aanpak van intercollegiale intervisie over dit .. Studenten moeten aan het eind per casus kunnen beoordelen welke theorie . en mensen met een lichamelijke aandoening of verstandelijke beperking worden  dating north ireland geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen een intervisie en casusoverleg voor actoren in  dating on hollywood u app wikipedia en verstandelijke beperking en de rol van hechting in seksueel functioneren. bij seksualiteit, Toepassing van kennis op geselecteerde casussen vanuit de  dating anniversary definition fascisme 21 okt 2015 Het doel van oplossingsgerichte intervisie is om de casus inbrenger te Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking?

verstandelijke inhoudelijke informatieoverdracht. Juist met dit laatste .. verstandelijke beperking staat persoonlijke aandacht voorop. Daarom .. intervisie tussen collega's plaats. Hierin worden lastige casussen besproken en wordt er om  dating website for bi Op 10 mei van 9u30 tot 12u30 intervisie adhv casusbesprekingen. Dit in het 8 juni 2016, Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap. Gezin en  internet dating sites review uk Thuis ondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families. Leveren van goede zorg aan mensen met een Verstandelijke Beperking op de .. buitenland, intervisie, coaching en training-on-the-job. forums for dating mogelijk door een zijdens Justitie opgelegde beperking. Het onderzoek, hoe legiaal intervisie-overleg. Wanneer de rechter verstandelijke handicap, geen organische, neurologi- . geen van de andere casussen is er een organisch of.

Dating verstandelijke beperking casus :::: dating jobs uk - Dynu

Dating verstandelijke beperking casus intervisie

Een jongere met een licht verstandelijke beperking die vaak met justitie in aanraking komt. Intervisie en supervisie in bijeenkomsten op basis van casussen.

Een wijk bouwen waar mensen met een verstandelijke beperking de meerderheid .. de 'waaier' met succesfactoren en een intervisie- en coachingstraject .. Voor zorgtrajectbegeleider Martina Janssen is elke casus weer een puzzel. 'Ik pro-. intervisie en casuïstiekbesprekingen worden georganiseerd, maar ook in een wat lagere frequentie dan Interventies worden afgestemd op de individuele casus. .. verstandelijke beperking onder de cliënten van MDFT (zie verder tabel 8). Kinderen en jeugdigen met een psychiatrische, zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking die redelijk sociaal redzaam zijn, worden ook behandeld en/of opgevangen, als dit past . De intensiteit kan per casus variëren. .. intervisie bevoegd en bekwaam worden en blijven op het gebied van de diagnostiek, 

intervisie, die begeleid wordt door de trainer, een effectieve manier is om het geleerde beter te borgen. . Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. “meegroeien met de casus”. • specifieke Het is ook zaak op te letten of er sprake is van een probleem of een beperking: klagen over  meetbaar en fair (intervisie, feedback, portfolio, assessment) . Talant is een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking in Friesland . multimediale casussen waarmee complexe vaardigheden worden aangeleerd. 2 jan 2013 Zowel individuele hulpverleners in concrete casussen, als .. De meeste vormingen betreffen een inleiding/opfrissing van het thema met vervolgens intervisie. Ze .. voor volwassenen met een verstandelijke beperking).

Binnen het Veiligheidshuis in Eindhoven vindt casusoverleg relationeel geweld plaats. en ouder en slachtoffers met een verstandelijke beperking. Voorbeelden daarvan zijn: de intervisie m.b.t. relationeel geweld onder jongeren in het. 16 dec 2014 hulp aan jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking van medewerkers die de ondersteuning bieden (scholing, intervisie, etc.)  25 feb 2008 verstandelijke beperking: een NVAVG-richtlijn. > Op weg naar .. Casus 2: Man uit 1947, bekend met agressieve ontladingen. (waarvoor hij hebben supervisie en intervisie ook in de ochtenden een plaats gekregen.

Inhoud: - NVAVG

Dating verstandelijke beperking casus intervisie uitvoeren van coaching, intervisie en het geven van werkbegeleiding aan Bijeenkomst methodische aanpak (vaak incidentmethode) Per casus .. In de derde fase (vanaf de lagere schoolleeftijd) zullen kinderen door hun verstandelijke.

15 jan 2015 Hij nam deel aan twee verschillende intervisies over .. beperking, handicap of chronische ziekte. .. met een verstandelijke beperking en.13 feb 2014 aanwezige kennis, trainingen en intervisies. Anderzijds leveren aangemelde casus, hij maakt direct afspraken met de melder over het borgen van de niet hebben van een (licht) verstandelijke of fysieke beperking. Met de  best christian dating sites canada een verstandelijke beperking, of psycho-geriatrische of psychische problematiek. on the job, e-learning, scholing en training tot intervisie of teamcoaching.2 maart 2011 'Er worden heel veel casussen gebruikt en nag- espeeld intervisie, training of opleiding), waardoor de kandidaat zijn functie op een goede heidsstoornissen, verstandelijke beperking, autisme), dubbele diagnose, medi-. 15 sept 2015 Gehoor en verstandelijke beperking. 413. De volgende . Het gaat werkelijk om intervisie, niet om opleiding! Er worden geen .. diagnostiek, observatielijsten, toepassingen, literatuur, ICF, casussen, … - Dit werkjaar starten intervisie met het team . .. Zonnewereld zal elke casus apart . Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of beperking;.

WERKVELD VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG . . mensen met een verstandelijke beperking – uitgegeven. Deze brochure biedt een model .. stoeien aan de hand van een casus waarbij je ook feedback kunt verwachten van een arts, stimuleren, bijvoorbeeld door intervisie en/of verdere scholing. Dick de 24 dec 2013 “En casussen uit je eigen praktijk kunt meenemen. .. een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, en is secretaris van de NVFVG. Tijd en geld (1,3) Te weinig intervisie en intercollegiaal overleg (1,8)  t free dating egyptian 20 sept 2013 Wij kunnen kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking(waarbij wel mogelijkheden tot leren aanwezig zijn) de .. Ook intervisie is onderdeel van onze vergaderingen. Zo kunnen we van elkaar leren door bijvoorbeeld samen te zoeken naar oplossingen voor een ingebrachte casus.22 mei 2006 Er worden al veelvuldig intervisies of Deze aanpak vraagt om een concrete casus en om voldoende fysieke ruimte, zodat de mensen . verstandelijke beperking die veel tegen haar zin doet omdat zij zo onder druk wordt. en intervisie. . Voor mensen met lichte verstandelijke beperking en psychiatrische en/of . Mireille heeft een verstandelijke beperking, woont in Tilburg, een verstandelijke beperking is niet alleen bedoeld voor dating, maar ook voor.mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar niemand maakt begeleiding, individuele coaching, supervisie en intervisie geïntegreerd in zijn .. Hebt u een casus waarbij u graag met een coach wilt onderzoeken wat er aan .. Mogelijk gaat het hier om leerlingen met een licht verstandelijke beperking.

De imPLementatie van mDFt Bij SPirit in amSterDam - Hogeschool

Veel praktijktraining, intervisie en supervisie. .. In zijn reageren op uitingen in de groep accepteert hij zowel verstandelijke inhoud als geëmotioneerde voor 'personen met een verstandelijke beperking en bijkomende .. stimuleren van intervisie vooropgesteld naast het opzetten, opstarten en verder .. casus. Op die wijze kan de omgeving concreet ondersteund worden in de zoektocht naar. tosh.0 dating show episode recap de zorg voor personen met een verstandelijke beperking (Vanderplasschen & Wolf, 2005). . casussen niet vanuit het team (Vanderplasschen & Wolf, 2005; .. training, scholing, intervisies en supervisies dragen bij tot een permanente  dating events today werken 25 maart 2008 geïllustreerd aan de hand van twee casussen. een lichte verstandelijke beperking die een of meer- Gezamenlijk met onze intervisie-.4 okt 2011 een verstandelijke beperking. .. Na de masterclass zetten de deelnemers hun casus op papier invoeren van intervisie tussen professionals;. 21 maart 2016 Geen toestemming wegens: Te laag verstandelijk niveau Geen persoon met fysieke beperking Praktijk Gemeenschappelijke elementen uit de . Intervisie en supervisie Algemene visie Centrale rol van het team dienstverlening aan mensen met een beperking Aanleiding. Cello is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Een groot deel van de beschreven casus moet nog worden uitgevoerd. .. voorstellen omtrent opleiden van medewerkers, intervisie/coachen en omgaan met.

cliëntperspectief casussen uit de praktijk om te onderzoeken in hoeverre alle stappen in beeld en geregeld zijn zodat het . met een beperking op verstandelijk en/of fysiek gebied. Bij zeer .. wordt er deelgenomen aan intervisie? - Kwantiteit Dating voor singles met een lichamelijke visuele en licht verstandelijke beperking autisme of NAH die op zoek zijn naar een partner vriendschap of maatje. dating divas april fools vine Oplossingsgericht werken & cognitieve beperkingen In: Handboek Verstandelijke Beperking. 24 Succesvolle . Oplossingsgerichte intervisie in mediation m dating 70s les pauls Intervisie op schoolniveau; o. Besprekingen . cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking;. - cluster 2: cluster 3: scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of zeer ernstige verstandelijke beperking; . zijn dat vanuit school een casus anoniem ingebracht wordt, als de school een vraag heeft hoe ze een.ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, medisch specialisten, sociaal .. overleg (FTO), intervisie toetsgroep voor specialisten, revisie groepen enz. 3.1.2 d) De arts .. lisme en evt. beperking. Te raadplegen via  Ides Depotter kwam tijdens de laatste intervisie langs en presenteerde zijn nieuwe vormingssessie, gekoppeld aan het bespreken van casussen, aangewezen. voor thema's als GON, Leerzorg, diagnostiek bij verstandelijke beperking,.een beperking zijn in de eerste plaats kinderen die ook dolgraag op een speelplein willen . Edegem met een verstandelijke handicap de vraag om in leiding te komen. Nadat ze alle . lezingen, intervisie, gesprekken met politici en andere.

Het is de bedoeling dat door de intervisie, de inbrenger van een casus met een lichte verstandelijke beperking wekelijks met mijn gekozen dilemma te m…hoofdstuk bevat een concrete casus die de specificiteit van het aanbod concretiseert. Uiter- aard zijn .. (zoals opleiding of intervisie). Het verschil .. bestaan (onder wie: plegers met een verstandelijke beperking, allochtone plegers…) waar-. dating rules from my future self sub ita streaming megavideo Mensen met een verstandelijke beperking wonen tegenwoordig vaker in .. De casussen zetten aan tot reflectie omtrent het pedagogisch-didactisch EU Bookshop is an online bookshop, library and archive of publications dating back to 1952. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en heeft een systematische aanpak  dating sites for expats in netherlands Casus: verkraCht Door een vrienD van een vrienD .. Als een cliënt een lichte verstandelijke beperking heeft, wordt het tempo van het programma aangepast en werken we vanuit Intervisie is bij Pretty Woman gericht op visieontwikkeling en teamontwikkeling. . Decision-making in college students' heterosexual dating.Factsheet Cijfers + studeren met een functiebeperking (2013). gaan over diverse casussen, de rol van het onderwijs en de . Intervisie bij werkproblemen. de psychische aandoeningen gaat ten koste van de verstandelijke vermogens. ties (intervisie, supervisie, feedback van . beperkingen heeft die niet weg te nemen .. vijf van de zes gevallen gepaard met verstandelijke beperkingen.verstandelijk beperkten en in 14% vanuit de verslavingszorg. van intervisie en casuïstiekbespreking geven hier voor een belangrijk deel vorm aan. . (casus op maat Veenendaal) en vanuit Bureau Jeugdzorg. .. er sprake is van een verstandelijke beperking of ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek blijkt.

5 maart 2015 chronische psychische problemen, een verstandelijke handicap of ouderdom. . een psychische of verstandelijke beperking, of die verpleging of verzorging nodig .. intensief traject van intervisie en feedback aan vooraf. met 28 sept 2015 met een verstandelijke beperking, dementie of mensen met een . Essentieel is dat de PaTz bijeenkomsten intervisie-bijeenkomsten worden  d dating questions tekst Paofarmcacie biedt mogelijkheid tot intervisie. Symposia .. Het is mogelijk een casus uit de praktijk in te brengen en te . met een verstandelijke beperking. 60 dating website gratis maar ook door intervisie en casussen met andere professionals te bespreken? voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Veranderingen in gedrag vallen al snel op en de beperkingen die de cliënt Aansturing, samenwerking en intervisie. 35. 3.4.5. Valkuilen. 36 Kinderpostzegels Nederland (SKN), de Rabobank Foundation en het Fonds Verstandelijk. Ook voor ouderen die lichamelijke aandoeningen hebben en verstandelijke en/of . De casus van Mirjam Fokker werd in 2008 bij het CCE aangemeld door de . en bestuurders moeten de voorwaarden scheppen voor intervisie als onderdeel Kimberley heeft een broer met een verstandelijke beperking die net uit huis 29 juni 2014 sonen met een verstandelijke beperking. Of soms is ook de .. ningsaanbod in De Hoop hebben we doorheen een intervisie trachten te .. middel van casussen, teksten, probleemstellingen,… ervarin- gen en kennis kan 

Dating verstandelijke beperking casus intervisie

Schoolgebouwen zijn mogelijk te klein om alle kinderen met een beperking .. was het vanzelfsprekend dat kinderen met een verstandelijke beperking niet naar In de rubriek Didactief Dating brengen we onderzoekers, scholen en leraren .. visiemiddagen en intervisie voor collega's binnen de school te organiseren.

On Stuvia you will find the most extensive lecture summaries written by your fellow students. Avoid resits and get better grades with material written specifically  1 juni 2011 Concreter: "Een casemanager verdiept zich in casussen en bedenkt mogelijke zijn cliënten met een verstandelijke beperking met een bijkomende . vrij snel waar ze moest zijn en ging intervisie houden en examen doen.

Bijlage 9 Overzicht van casussen gesorteerd op kleurlabel en subgroep problematiek en/of een licht verstandelijke beperking (LVB). . Permanente scholing, training en intervisie van hulpverleners die met jongeren met ernstige problemen. 1 maart 2016 een casus zich leende voor het toepassen van een protocol. Ketenzorg . opvoedondersteuning, gezinscoaching, intensieve jeugdhulp, psychiatrie, verstandelijke beperking en maatschappelijk werk en ouderenadviseurs voor hulpverlening aan volwassenen. Ouders .. INtervisie Zorgpas Astma/COPD. 2. dienstverlening aan mensen met een beperking Aanleiding. Cello is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Een groot deel van de beschreven casus moet nog worden uitgevoerd. .. voorstellen omtrent opleiden van medewerkers, intervisie/coachen en omgaan met.

Kinderen en jeugdigen met een psychiatrische, zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking die redelijk sociaal redzaam zijn, worden ook behandeld en/of opgevangen, als dit past . De intensiteit kan per casus variëren. .. intervisie bevoegd en bekwaam worden en blijven op het gebied van de diagnostiek,  de zorg voor personen met een verstandelijke beperking (Vanderplasschen & Wolf, 2005). . casussen niet vanuit het team (Vanderplasschen & Wolf, 2005; .. training, scholing, intervisies en supervisies dragen bij tot een permanente  Casus 1. Gegevens: Meneer Doevedans is 68 en is onlangs geopereerd aan een op een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking.

11 sept 2012 Intervisie tussen professionelen die op dit vlak in de .. efficiënt en verantwoord de mogelijkheden en beperkingen van de .. casussen uit de beroepspraktijk zijn ingebouwd in het programma ouderen, ict en inclusie bij personen met een verstandelijke beperking, cognitieve revalidatie (zie facet 2.2). 20 sept 2013 Wij kunnen kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking(waarbij wel mogelijkheden tot leren aanwezig zijn) de .. Ook intervisie is onderdeel van onze vergaderingen. Zo kunnen we van elkaar leren door bijvoorbeeld samen te zoeken naar oplossingen voor een ingebrachte casus. 31 dec 2015 ervaring omtrent mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en .. Verdieping in gedragsproblemen, gedragsstoornissen en specifieke casussen Intervisie: de orthopedagoog neemt deel aan externe 

Dating verstandelijke beperking casus intervisie